Edit Info Other
Create account
Login

gronnit

Grønn IT

Skolelinux har med gjenbruk av gammelt datautstyr og forlenget levetid på PCer, hele tiden hatt miljømessige fortrinn sammenlignet med andre løsninger. I det siste har det blitt mer og mer fokus på de miljømessige sidene ved dataparkene som står rundt omkring.

Gjennom EØS-avtalen er det allerede bestemt at miljøkrav skal utgjøre 20 prosent av anbudskriteriene ved offentlige anskaffelser.

Å produsere én eneste PC krever 240 kg fossilt brensel, 22 kg kjemikalier og 1500 liter vann. Det brukes totalt 1,8 tonn materialer for å produsere en PC. 240 kilo fossilt brensel gir et CO2 utslipp på nesten 900 kilo, i tillegg må man plusse på utslipp i forbindelse med frakt ut til sluttbruker.

NAV har erstattet 6000 PCer med tynne klienter, den reduserte strømbruken medfører en reduksjon i CO2-utslipp på 126 tonn pr år.

Skolelinux og Grønn IT

< trenger tekst her >

Lenker til ressurser og rapporter om GrønnIT


Verktøy

Nyhetsartikler relatert til grønnIT

gronnit (last edited 2009-10-12 09:57:27 by localhost)