Edit Info Other
Create account
Login

Produktet

Skolelinux som produkt

panorama_picture.png

Introduksjon

Skolelinux er en Linux-distribusjon som bygger på GNU/Debian Linux, som er kjent for sin sikkerhet og stabilitet.

Målet er å lage en komplett løsning som er enkel å installere, drifte og vedlikeholde for skolene, med programvare på elevenes eget morsmål.

Installasjon

Sett inn CD-en, svar på tre enkle spørsmål, og Skolelinux installeres på maskinen. Bak kulissene til den enkle installasjonen er nesten tre år med nøye planlegging og tilpassing, og mange tjenester er ferdigkonfigurert og klart til å ta i bruk.

En komplett løsning for hele nettverket

Skolelinux kommer med en standard arktitekur, følges denne så er Skolelinux veldig lett å sette opp og vedlikeholde.

Skolelinux kommer med mange ferdigkonfigurerte tjenester rett ut av boksen:

Arkitekturen

Oversikt over arkitekturen.

Profiler

Skolelinux kommer med flere profiler, her er en oversikt over dem:

Administrasjon og vedlikehold

Kort om administrasjon av Skolelinux.

Programvare

Skolelinux kommer med en rekke programmer for skolen, og flere kan lett installeres. Det er utarbeidet et nettsted som heter Spisekartet, hvor brukerene anbefaler progamvare til bruk i skolen knyttet til fag.

Ta en titt på Programvare for å se hva som følger med Skolelinux, og hva som kan installeres.

Mer informasjon

Finner du under håndbøker i dokumentasjon.

Produktet (last edited 2009-10-12 09:57:19 by localhost)