Edit Info Other
Create account
Login
Om/

Hvem

Hvem?

Stiftelsen SLX Debian Labs står økonomisk bak Skolelinux prosjektet. NUUG Foundation har gitt stiftelsen et gunstig lån for å få utviklet Skolelinux. Stiftelsen har ingen ansatte.

Medlemsorganisasjonen Skolelinux er et interessefellesskap som har det praktiske ansvaret med å få utviklet Skolelinux. Totalt har 120 utviklere bidratt, med en hard kjerne på 30 personer som bidrar på dugnadsbasis.

Se under Organisasjon for mer informasjon.

Om/Hvem (last edited 2009-10-12 09:57:42 by localhost)