Edit Info Other
Create account
Login
Om/

Hva

Hva?

skolelinux.png

Skolelinux er en helhetlig dataløsning skreddersydd etter skolens behov og ressurser. Et ferdig datasystem for skolene, der skolen selv ikke trenger sette sammen enkeltkomponentene, det består av.


Se Produktet for en nøyere teknisk beskrivelse av Skolelinux.

Debian

debian.png

Skolelinux er en utvidelse av Linux-distribusjonen Debian, som er kjent for sin sikkerhet og stabilitet. Skolelinux, Debian og all tilhørende programvare er fri programvare.


Fri programvare

Fri programvare er kort fortalt programvare hvor vi som brukere har full tilgang til oppskriften (kildekoden) og kan gjøre hva vi vil med den, så lenge vi ikke fratar andre den samme retten. Dette gir oss som brukere alle rettigheter, og full kontroll over programvaren.

Grunnsteinen GNU

gnu.png

Symbolet til venstre er symbolet på GNU som blir ofte brukt i sammenhenger med fri programvare. GNU sin General Public Licence (GPL) er en mye brukt fri programvarelisens som også benyttes i Skolelinux og Debian.

GNU er grunnsteinen for både Skolelinux og Debian, det er de grunnleggende systemfunksjonene i systemet.

Fordeler med fri programvare

Begrepet «fri programvare» innebærer følgende rettigheter:

Disse frihetene danner grunnlaget til både Debian, Skolelinux og alle utviklerne av all programvaren som er tilgjengelig. De gir oss mulighet til å tilpasse programvare nøyaktig slik vi vil ha det og distribuere denne sammensetningen av endringer - Skolelinux.

De gir oss mulighet til å tilpasse programvare nøyaktig slik vi vil ha det og distribuere denne sammensetningen av endringer

Med tradisjonell, godseid programvare er ikke dette mulig - da må alle tilpasninger som gjøres på en skole gjøres om igjen på alle andre. Med Skolelinux vil det en liten skole i Halden lærer og gjør av tilpasninger komme en storskole i Tromsø til gode - og omvendt! Windows er det operativsystemet som er mest brukt på skoler, men Windows er lukket, godseid programvare. Det er derfor ikke mulig å tilpasse Windows til skolers behov og distribuere det som for eksempel «SkoleWindows».

Om/Hva (last edited 2009-10-12 09:57:26 by localhost)