Edit Info Other
Create account
Login
Nyhetsarkiv/Skolelinux/

2004-Skolelinux10r1

Skolelinux v1.0r1 lansert

I tillegg er flere pakker oppgradert. Forandringer siden 1.0:

Nyhetsarkiv/Skolelinux/2004-Skolelinux10r1 (last edited 2009-10-12 09:57:14 by localhost)