Edit Info Other
Create account
Login
Bidra/

SvnInn

Svn inn

Du trenger:

Hvis du ikke alt har dette, se her

Du gjør:

Først åpner du et konsoll. I dette skallet går du til den mappa du har laget til formålet. Hvis du jobber med KDE 4, og hvis du fulgte bruksnavinsingen i Bidra/SvnUt, skriver du:

cd skolelinux_svn/skolelinux/trunk/i18n/

Skriv så:

svn up

Svn-tjeneren skal da svare:
ola@skolelinux.ping.uio.no 's password:

Skriv inn passordet du har fått for Skolelinux-kontoen (det vil ikke vises på skjermen, og du må kanskje gjøre det to eller tre ganger, men bare gjenta det, helt rolig!). Du får da en liste over filer som har blitt endret siden du lastet ned repositoriet:

M filnavn.po
M filnavn2.po
o.s.v.

Så ber du om status for hvilke filer du har endret (noe som er nyttig/nødvendig hvis du har jobbet med flere filer):

svn status

(Hvis du er usikker på hvilke endringer du har gjort, kan du kjøre: «svn diff filnavn.po». Svn vil da vise deg hvilke endringer du har gjort. «+» foran det du har lagt til og «-» foran det du har fjernet.)

Du bruker så kommandoen «svn ci» For å sende inn endringene dine. Til enhver innsending skal du skrive en kort kommentar til det du har gjort. En linje er nok. Du kan gjøre dette på to måter, som gir to litt forskjellig kommandoer. Enten:

svn ci -m "kommentar om endringen" filnavn.po

Eller:
svn ci filnavn.po

Nå åpnes det et lite vindu i skallet ditt hvor du skriver inn kommentaren. Skriveprogrammet vi er standardprogrammet for å skrive slike meldinger. Men hvis du leser dette, er det godt mulig at du vil finne denne teksteditoren helt håpløs. Et godt alternativ for de som er mindre bevandret i Linux-verdenen er nano. Før du skriver «svn ci» kan du da skrive:

export EDITOR=nano

Så skriver du:
svn ci filnavn.po

Du blir bedt om å gjenta passordet.

Skriveprogrammet du har valgt da du valgte verdien for EDITOR vil nå sprette opp. Skriv inn en kommentar øverst om det du har oversatt. En linje er nok. Lagre filen og avslutt editoren. Hvis alt går bra, får du disse meldingene:

    Legger til    filnavn.po
    Sender fildata .
    La inn revisjon 45921.

Revisjonstallet øker med en for hver innmelding og gjelder hele svn.

Bidra/SvnInn (last edited 2009-10-12 09:57:44 by localhost)