Edit Info Other
Create account
Login
Bidra/

Oversetting

Oversette dataprogrammer

For at elevene, og andre, skal få programmene på sitt eget morsmål, så må de selvsagt bli oversatt. Da er du kommet til rett sted. Vi arbeider med oversettelse av fri programvare, for eksempel KDE og OpenOffice.org, og trenger folk som er gode både på bokmål, nynorsk og samisk.

Tilgang til et felles arkiv

Alle dokumentene i Skolelinux-prosjektet lagres i et arkiv som heter SVN. For å kunne legge til eller endre dokumenter der må du først ha tilgang til dette arkivet og kunne bruke SVN. Få en Skolelinux-konto og en kort innføring i SVN.

Koordineringen av arbeidet

For å kunne koordinere oversettelsene er det opprettet flere e-postlister for ulike skriftspråk. Meld deg på deg på den lista som svarer til det språket du vil oversette til. http://wiki.skolelinux.no/Hjelp/Kontakt/Mailinglister

Retningslinjer

Vi har laget en side med Retningslinjer for hvordan en skal gå fram når en oversetter. Her finner du også mange nyttige tips

Oppsett av KBabel

Et av de beste verktøyene for å redigere PO-filer, er KBabel («Lokalize», før «Kaider», i kde4 er etterfølgeren, men er ikke ennå like god). KBabel er en del av KDE. En foreldet håndbok for KBabel finner du her. En kortfattet og oppdatert oversikt over det viktigste finner du her

Lokalize

Lokalize er avløseren til Kbabel. Litt kort om den:

Lokalize har nå fått støtte for hjelpeoversettelser i trunk-versjonen. Støtten skjer ved hjelp av hjelpeskript, som automatisk åpner et nytt Lokalize-vindu med oversettelsen for den andre språkformen, og sørger for at denne er synkronisert når en hopper mellom oppføringer.

Hvert vindu har sitt eget prosjekt, med egne innstillinger (for eksempel for oversettelsesminne).

Lokalize har ingen syntakssjekk. Men den kan vise hvilke endringer som er gjort i po-filas engelskdel siden sist (forutsatt at filene er oppdatert med --previous, altså at tidligere tekster er behold som kommentarer).

Synkronoversettelse

I Lokalize er det laget et skript for å arbeide med bokmålsoversettelsen, men ha nynorsk som hjelpespråk, og omvendt. Bruker man trunk-versjonen av programmet, er dette innebygd, men for de fleste er det nødvendig med et skript.

Når det er satt opp og startet i et bokmålsprosjekt, fungerer det slik at det åpner et vindu med tilsvarende fil på nynorsk. Når man blar mellom strengene i bokmålsvinduet, følger nynorskvinduet så og si med, slik at samme streng alltid vises i begge vinduer. Dette forutsetter at man bruker bokmålsvinduet til å styre. Men oppsettet kan naturligvis gjøres akkurat motsatt, slik at det er nynorskvinduet som styrer bokmålsvinduet.

Skriptløs synkronoversettelse

Om du ikke har lastet ned skriptet fra SVN, finnes det et alternativ. Lokalize kan synkronisere med to eksterne kilder. Den primære synk-kilden brukes for kilder på andre språk, og den sekundære brukes hovedsaklig til å synkront oversette en annen gren av den samme programvaren, f.eks. bokmålsoversetting av to versjoner av OpenOffice.org samtidig. Sekundære kilder er lett å sette opp; det er bare å endre gren-mappa i prosjektinnstillingene, så skal dette dukke opp automatisk.

Den primære kilden er noe mer tungvint å sette opp. Akkurat som at du må endre hjelpeordboksmappa i KBabel hver gang du bytter mappe, må du åpne po-fila for det andre språket eller den andre målformen hver gang du bytter fil. Dette gjøres ved å velge «Sync → Open file for sync/merge» i menyen. Da vil vinduet «Primary Sync», festet til bunnen av hovedvinduet, dukke opp med den samme teksten som den du jobber med. Den viser også forskjellen mellom den teksten du skriver og teksten i synkroniseringskilden.

OBS: Når du jobber med synkronoversettelse på denne måten, endrer Lokalize på strenger i begge filer om begge strengene er tomme fra før. Den markerer ikke synkroniseringsfilas strenger som uklare, så før du melder inn i SVN bør du kjøre kommandoen:

svn status

som viser alle endrede filer. Om en av de endrede filene ikke skal være med, kan du klippe og lime filnavnet inn i kommandoen under for å gå tilbake til forrige versjon:

svn revert filnavn

Sette opp for KDE-filene

Sette opp for OOo-filene

Det finnes prosjektfiler for Lokalize på svn. Du må hente ut hele i18n (eller minst openoffice og kde4-mappene under i18n).

Er du usikker, se http://wiki.skolelinux.no/Bidra/SvnUt

Hent ned svn.skolelinux.org/repos/skolelinux/trunk/i18n/

Første gang du kjører lokalize på din maskin, må du manuelt legge til to script for å synkronisere mellom nynorsk og bokmål (se undertittelen "Synkronoversettelse" over).

Etter at du har hentet ned treet, starter du Lokalize. Trykk menyen Project og velg Configure Project I boksen som kommer opp velger du Scripts til venstre. Trykk bla gjennom-knappen og bla til skolelinux/trunk/i18n/kde4/summit/nb og velger nn-sync.py. Trykk Add for å legge til scriptet. Gjør det samme med skolelinux/trunk/i18n/kde4/summit/nn/nb-sync.py

For å åpne BOKMÅL-prosjektet: Trykk menyen Project og velg Open Project Så blar du til undermappen skolelinux/trunk/i18n/openoffice/po/nb og åpner index.lokalize. Hvis du vil synkronisere alle bevegelser i BOKMÅL-vinduet mot et NYNORSK-vindu, velger du menyen Project, Scripts og nn-sync.py. Da åpnes et lokalize-vindu til, med nynorsk-prosjektet.

For å åpne NYNORSK-prosjektet: Trykk menyen Project og velg Open Project Så blar du til undermappen skolelinux/trunk/i18n/openoffice/po/nn og åpner index.lokalize. Hvis du vil synkronisere alle bevegelser i NYNORSK-vinduet mot et BOKMÅL-vindu, velger du menyen Project, Scripts og nb-sync.py. Da åpnes et lokalize-vindu til, med bokmål-prosjektet.

Retting av feil

Finn du feil i KDE for Skolelinux 3.0 så kan du sende inn rettingar. Framgangsmåte finn du her.

Avansert språkvask: Se dine egne strenger i bruk med en gang

For å kunne språkvaske er det fint å se strengene i bruk. I tillegg til å bruke programmet selv kan det være en fordel å se hvordan programmet blir med akkurat de strengene du har oversatt/endret. Hvis du vil se dine egne strenger i bruk med en gang (ikke vente til neste KDE-versjon), kan du selv lage en mo-fil av din po-fil og bruke den lokalt. Bruk følgende framgangsmåte (her med Kbabel som eksempel):

  1. Åpne et skall (f.eks xterm, Konsole e.a.). Avslutt det programmet du vil legge inn din oversettelse av.
  2. Gå til (SVN-)mappa der po-fila er, kbabel ligger i ~/skolelinux/i18n/kde-i18n/no/messages/kdesk/ Språkfilene ligger gjerne på /usr/share/locale-langpack/nb/LC_MESSAGES/ (du kan bruke  $ slocate kbabel.mo  for å finne dem hvis dette ikke er tilfelle).

  3. For å lage en sikkerhestkopi av den opprinnelige oversettelsen, kan du bruke kommandoen  cp /usr/share/locale-langpack/nb/LC_MESSAGES/kbabel.mo /usr/share/locale-langpack/nb/LC_MESSAGES/kbabel.mo-gml 

  4. For å legge inn den den nye oversettelsen, bruk kommandoen  msgfmt -vc kbabel.po -o /usr/share/locale/no/LC_MESSAGES/kbabel.mo 

  5. Start programmet som vanlig (du husket vel å lukke det først?)

Lykke til!

Slå sammen filer og filer med maler

Hvis du alt er fortrolig med po-filer og kommmandolinja, kan du bruke mer avanserte teknikker til å behandle po- og pot-filer med.

NB: Hvis du ikke er sikker på hva du gjør, ikke meld inn slike filer, spør heller på e-postlista. Kbabel skal som regel ta seg av det du trenger automatisk.

Hvis du av en eller annen grunn skulle ha gamle maler (for KDE blir oppdatering av disse gjort jevnlig og skal ikke være noe problem), eller har somla med en oppdatering og likevel vil bruke endringene, kan du bruke  msgmerge  til å rette opp, se eksempelet nedenfor. Programmene

 msgattrib  msgcat  msgcmp  msgcomm  msgconv  msgen  msgexec  msgfilter  msgfmt  msggrep  msginit  msgmerge  msgunfmt  msguniq 

har alle med po- og pot-filer å gjøre.

 <navnetovenfor> -h  gir en god start,  man <programnavn>  er også nyttig.

Eksempel:  msgmerge --previous -U nb.po malfil.po  Fletter sammen en oversatt fil med en malfil av samme der det er flere strenger enn i den oversatte fila. Hvis det er syntaksfeil i den oversatte fila, vil du også få beskjed om dette før flettinga starter, så du kan få ordnet opp i dem.

Andre nyttige ressurser:

Fellesordlista for dataord, engelsk til norsk
Skolelinux-dict – verktøy for å bruke Fellesordlista fra et skall
MagicPo, et automatisk oversettelsesverktøy for språk som ligner
Fargetabell med norske navn
Landskodar og landsnamn
Språkkodar og språknamn
Håndbok for oversettere av Skolelinux – som pdf-fil
Prioriteringer ved oversettelse av KDE
Status på oversettelsen av KDE 4 til bokmål
Status på oversettelsen av KDE 4 til nynorsk
Når kommer neste KDE-versjon?
KDEs oversettersider


CategoryCategory

Bidra/Oversetting (last edited 2009-10-12 09:57:12 by localhost)